Allmänna villkor PERSONUPPGIFTSHANTERING

PARTNER ADVOKATBYRÅ I ÖSTERSUND AB

Allmänpraktiserande byrå som ägnar sig i huvudsak åt brottmål, familjerätt och offentliga förordnanden som god man, rättegångsbiträde, offentligt biträde i förvaltningsrätten (LVU, LPT och LVM).
Inom brottmål förordnas vi som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn där vi, precis som alltid, gör vårt yttersta för klienten.
Familjerätten ligger oss varmt om hjärtat och omfattar allt från juridisk rådgivning när familjer bildas till partsombud vid separationer och bodelningar. Testamenten, gåvobrev och fastighetsöverlåtelser är vanligt förekommande, precis som boutredningar och annan hantering kring dödsbon.
Vårdnadstvister har vi stor vana att hantera och advokaterna på byrån förordnas ofta som medlare i särskilt svåra vårdnadstvister.

Anders Cederberg

Advokat


Madelaine Hagen Ekström

Advokat, Norsk konsul

Magdalena Sätter

Advokatsekreterare

Kontakta oss

Det går bra att kontakta oss via e-post genom att fylla i formuläret nedan.
Namn E-post Meddelande Skicka in

Hitta till oss


Prästgatan 31 B, 831 31 Östersund

063-571240

info@partneradvokat.se


Konsul: Madelaine Hagen Ekström
Konsulatssekreterare: Magdalena Sätter
PASS
Från och med 1 februari 2018 är det inte längre möjligt att ansöka om pass på norska konsulatet i Östersund. Detta gäller:

Den som söker pass måste personligen infinna sig på den konsulära avdelningen på ambassaden i Stockholm eller på polisstation i Norge. Detta gäller även barn.

- Läs mer om allt detta på www.norway.no/no/sweden/ -

_________________